SIMCO

dizajnér Ivan Čobej

Kompaktné konverzačné kreslo Simco je strihnuté vo svižnom, architektonicky spútanom a pomerne prezieravom obryse. Starostlivo vyvážené proporcie sedadla, chrbtovej opierky i jemne zošikmených postranných častí či nevyhnutná krížová podstava predstavujú výraz súčasného dizajnu, ale ozýva sa v nich aj prízvuk minulosti, konkrétne nálada sedemdesiatych rokov.

galéria

690 x 830 / 790

TECHSPEC